Kalite Politikamız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Politikası olarak;

  • Evrensel bilim odaklı eğitim – öğretim hizmetiyle mesleki bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, insan hayatının önemini ilke edinmiş öğrenci merkezli eğitim politikasıyla bilgi üreten, araştırama geliştirmeye önem veren paylaşımcı ve kurum kültürü bilincine sahip profesyonel sağlık insan gücünü yetiştirmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası gelişmeler ve beklentiler temelinde paydaşlarla alanında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
  • Özel ve kamu sektörüne ilişkin yaşanan sorunlara yaratıcı çözümler sunabilen, politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, ekolojik ve hukuki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik girişken ve yaratıcı öğrencilerin yetiştirmesini,
  • Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, Enstitünün vizyonu, misyonu, stratejik hedef ve amaçlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı öğrenci, akademik ve idari personel ile eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, topluma katkı ve yönetim alanında sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi, kendisine kalite politikası olarak benimsemiştir.