Misyon & Vizyon

MİSYON

Bilimsel düşünceyi ön planda tutan, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, sağlık bilimlerine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, gelecekte eğitim-öğretim ve araştırmalarda mevcut kaynakların ülkemiz yararına en etkin şekilde kullanımı ile birlikte sağlık bilimlerinde tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışılarak yurtsever bilim insanları yetiştirmek.

VİSYON

Gelişen ve değişen dünya koşullarında ulusal ve uluslararası alanda önde gelen enstitülere eşdeğer lisansüstü düzeyde öncü, çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek toplumsal, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, bu altyapıda eğitimi ve araştırmalarıyla evrensel bilime katkı sağlayan ve tercih edilen bilim adamları yetiştiren bir kurum olmak.