• Mülakat Sonuçlarına Göre Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

   2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

  Enstitümüze Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler liste tıklayınız

  KESİN KAYIT TARİHLERİ

  22-23 Ağustos 2019 Perşembe ve Cuma tarihlerinde Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapılacaktır.

  KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
  2. Transkript/Not Döküm Belgesi, (Transkript’te mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur)
  3. Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  5. Erkek adaylar için Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesinin aslı(Askerlik Şubesi veya E Devlet) ,Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı,
  6. ALES Sonuç Belgesi.
  7. Varsa Yabancı Dil (YDS, YÖK Dil, Üniversiteler Arası Eş Değer Kabul Edilen Sınavlar)  Sonuç Belgesi.
  8. Evrakların asıllarının yanında birer adet fotokopisi getirilmesi gerekmektedir.

   

  NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

  ADRES:

  Çankırı Karatekin Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aksu Mahallesi (Eski Devlet Hastanesi Yanı) Çankırı

  Tel      : 0376 213 17 02              

  Fax     : 0376 212 00 75

  E-Mail: sagbilens@karatekin.edu.tr

  Web    : http://sabe.karatekin.edu.tr