• Sağlık Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 18.09.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararla  açılmıştır.

     

    Anabilim Dalı Başkanı

    Dr. Öğretim Üyesi Sinan BULUT