• Visyonumuz

    Gelişen ve değişen dünya koşullarında ulusal ve uluslararası alanda önde gelen enstitülere eşdeğer lisansüstü düzeyde öncü, çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek toplumsal, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, bu altyapıda eğitimi ve araştırmalarıyla evrensel bilime katkı sağlayan ve tercih edilen bilim adamları yetiştiren bir kurum olmak.