• İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli Yüksek Lisans)

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.07.2019 tarihli toplantısından çıkan kararla  açılmış olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır.

    Anabilim Dalı Başkanı

    Prof.Dr. Özcan ÖZKAN