Deney Hayvanları Bilimi ( Tezli Yüksek Lisans)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deney Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 19.12.2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararla  açılmış olup, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR