Tarihçe

TARİHÇE

Enstitümüz 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre 24.07.2017 tarihinde Bakanlar Kurulu`nca alınan karar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitü, 06.1 l. 1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 19. maddesi ile 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği`nin 11. Maddesinde açıklanan yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Enstitümüz 2018 yılı içerisinde hızlı bir şekilde yapılanmaya başlamış olup, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde aktif olan dört Anabilim Dalına öğrenci alımı yapmıştır.  

Günümüzde aktif olan ve öğrenci alımı yapılan lisansüstü programlar;

    SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

1    Psikiyatri Hemşireliği (Yüksek Lisans / Tezli)
2    Halk Sağlığı Hemşireliği (Yüksek Lisans / Tezli)
3    Kadın Sağlığı Ve Doğum Hemşireliği (Yüksek Lisans / Tezli)
4    İç Hastalıkları Hemşireliği (Yüksek Lisans / Tezli)
5    Veteriner Parazitoloji (Yüksek Lisans / Tezli)
6    Çocuk Gelişimi (Yüksek Lisans / Tezli)
7    Deney Hayvanları Bilimi(Yüksek Lisans / Tezli)
8    Sağlık Yönetimi (Yüksek Lisans / Tezli)
9    Çevre Sağlığı (Yüksek Lisans / Tezli)
10   Sosyal Hizmet(Yüksek Lisans / Tezli)
11   Zoonotik Hastalıkların Kontrolü (Yüksek Lisans /Tezli)
12   İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans / Tezli)
13   İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans/Uzaktan Öğretim Tezsiz)

14  Sağlık Turizmi (Yüksek Lisans/Tezli)