Enstitü Koordinatörleri ve Sorumluları

Öz Değerlendirme Koordinatörü

ÖZ DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

KOORDİNATÖR

HEMŞİRELİK

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Serap AÇIKGÖZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEZLİ Y.L-UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ Y.L

Doç. Dr. Ercüment Neşet DİZDAR

VETERİNER PARAZİTOLOJİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

ÇOCUK GELİŞİMİ

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

DENEY HAYVANLARI BİLİMİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN

SAĞLIK YÖNETİMİ

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Sinan BULUT

ÇEVRE SAĞLIĞI

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ

SOSYAL HİZMET

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

ZOONOTİK HASTALIKLARIN KONTROLÜ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

Farabi Koordinatörü

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

KOORDİNATÖR

HEMŞİRELİK

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEZLİ Y.L-UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ Y.L

Doç.Dr.Hakan ÇOLAK

VETERİNER PARAZİTOLOJİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

ÇOCUK GELİŞİMİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY

DENEY HAYVANLARI BİLİMİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Müge FIRAT

SAĞLIK YÖNETİMİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN

ÇEVRE SAĞLIĞI

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi İlker ŞİMŞEK

SOSYAL HİZMET

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

ZOONOTİK HASTALIKLARIN KONTROLÜ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

Erasmus Koordinatörü

Erasmus Koordinatörlüğü

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

ANABİLİM DALI

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Dr.Öğretim Üyesi Nihan FEYMEN GÖK

Deney Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı

Doç Dr. Şinasi AŞKAR

Hemşirelik Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Demet AKTAŞ

 

Dr. Öğretim Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı

***

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Dr.Öğretim Üyesi Ülkühan Bike ESEN

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

***

Zoonotik Hastalıkların Kontrolü Anabilim Dalı

***

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Prof.Dr.İbrahim ÇİFTÇİ

Çevre Sağlığı Anabilim Dalı

***

Mevlana Koordinatörü

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

KOORDİNATÖR

HEMŞİRELİK

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Demet AKTAŞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEZLİ Y.L-UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ Y.L

Doç. Dr. Hakan ÇOLAK

VETERİNER PARAZİTOLOJİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

ÇOCUK GELİŞİMİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Nihan FEYMAN GÖK

DENEY HAYVANLARI BİLİMİ

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Özgür KUZUKIRAN

SAĞLIK YÖNETİMİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN

ÇEVRE SAĞLIĞI

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Okan ÜRKER

SOSYAL HİZMET

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

ZOONOTİK HASTALIKLARIN KONTROLÜ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

Komisyonlar

KOMİSYONLAR

EĞİTİM KOMİSYONU

Enstitü Sorumlusu: Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU TEMSİLCİLERİ

Bologna Eşgüdüm Temsilcisi Asil Üye:  Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

                                              Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Okan ÜRKER

Anabilim Dalı                                                

Program Temsilcisi

 

Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Doç. Dr. Satı DİL

 

Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN

 

Hemşirelik Anabilim Dalı Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Demet AKTAŞ

 

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

***

Çevre Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Okan ÜRKER

 

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

 

Deney Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı

***

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment N. DİZDAR

 

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sinan BULUT

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı

***

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

***

Zoonotik Hastalıkların Kontrolü Anabilim Dalı

***

Enstitü Web Sorumlusu

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR AYKUT

BOLOGNA AKTS KOORDİNATÖRLERİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

KOORDİNATÖR

 

HEMŞİRELİK

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Doç. Dr. Satı DİL

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Arş. Gör. Dr. Funda ASLAN

Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Esra ARSLAN GÜRCÜOĞLU

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEZLİ Y.L-UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment N. DİZDAR

VETERİNER PARAZİTOLOJİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

ÇOCUK GELİŞİMİ

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

DENEY HAYVANLARI BİLİMİ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Remzi Orkun AKGÜN

SAĞLIK YÖNETİMİ

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Sinan BULUT

SAĞLIK TURİZMİ

TEZLİ Y.L

Doç. Dr. Sinan BULUT

ÇEVRE SAĞLIĞI

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Müge FIRAT

SOSYAL HİZMET

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

ZOONOTİK HASTALIKLARIN KONTROLÜ

TEZLİ Y.L

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN