Sağlık Turizmi (Tezli Yüksek Lisans)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sağlık Turizmi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 22/12/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun toplantısından çıkan kararla  açılmıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA