Sağlık Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 18.09.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararla açılmış olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Sinan BULUT