Akademik Personel

Enstitü Müdürü
nazanunal@karatekin.edu.tr
Enstitü Müdürü Yardımcısı
3158
sinanbulut@karatekin.edu.tr
Yazdır

Akademik Personel

Bilgiler

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Nazan KAYTEZ
nazanunal@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Enstitü Müdürü Yardımcısı

Doçent Dr Sinan Bulut
3158
sinanbulut@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Profesör Dr Azize Serap Tunçer
0
azizeseraptuncer@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Profesör Dr Tünay Kontaş Aşkar
3050
tunay@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Şinasi Aşkar
3121
sinasiaskar@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr İlknur Göl
3125
ilknur@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Satı Dil
3052
satidil@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Profesör Dr Gülcihan Akkuzu
3113
gulcihana@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Serdar Aykut
0
serdaraykut@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bulut
3158
sinanbulut@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer
tahsinbarisd@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Özge Deniz
0
ayseozgedeniz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Banuçiçek Yücesan
3159
byucesan@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Demet Aktaş
3131
demetaktas@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Figen Erol Ursavaş
3134
figenerol@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Gözde Özaras Öz
3148
gozdeozaras@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Gülendam Akgül
0
gulendamakgul@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Güzin Yasemin Tunçay
3054
yasemintuncay@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Meltem Yazıcı Gülay
meltemyazici@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Müjgan Onarıcı
3136
monarici@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doç. Dr. Nazan Kaytez
3114
nazanunal@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Nihan Feyman Gök
3129
nfeymangok@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Özlem Bulantekin Düzalan
3120
ozlem@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Sakine Yılmaz
3157
syilmaz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Seher Gönen Şentürk
3143
sehergonen@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Serap Açıkgöz
serapacikgoz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Sevcan Toptaş Kılıç
0
sevcantoptaskilic@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Songül Kamışlı
0
songulkamisli@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Ülkühan Bike Esen
ubesen@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doç. Dr. Ülkü Nihan YAZGAN TAVŞANOĞLU
5207
nihan@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Okan ÜRKER
okanurker@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi İlker ŞİMŞEK
ilkers@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doç. Dr. Ercüment Neşet DİZDAR
endizdar@yahoo.com.tr
Yöksis Cv
Doç. Dr. Hakan ÇOLAK
hakancolak@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
iciftci@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Prof. Dr. Murat ARI
mari@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ
omercem@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Semih KUTER
semihkuter@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERHAN BULUT
zeyneperhan@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Prof. Dr. Halil TANYER EYYÜPOĞLU
hteyyuboglu@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
hurisevalgc@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv