Formlar

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yüksek Lisans Tez Önerisi TIKLAYINIZ

Etik Kurullar Uygunluk Beyanı TIKLAYINIZ

Tez Değerlendirme Kişisel Rapor TIKLAYINIZ

Tez Değerlendirme Tutanağı TIKLAYINIZ

Tez İzleme Komitesi Tutanağı TIKLAYINIZ

Tez Kontrol Çizelgesi TIKLAYINIZ

Tez Onay Beyanı TIKLAYINIZ

Tez Önerisi Hazırlama Formu TIKLAYINIZ

Tez Ön İnceleme Raporu TIKLAYINIZ

Tez Savunma Duyurusu TIKLAYINIZ

Tez Katılım Listesi TIKLAYINIZ

Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu TIKLAYINIZ

Tez Teslim Dilekçesi TIKLAYINIZ

Tez Teslim Tutanağı TIKLAYINIZ

İntihal Programı Kontrol Raporu TIKLAYINIZ

Tez Kapak English(İngilizce Yüksek Lisans Tez Kitapçığı Kapak)

Tez Kapak English(PhD Thesis)(İngilizce Doktora Tez Kitapçığı Kapak)

 

** TEZ KAPAK ÖRNEK FORMATI;