Zoonotik Hastalıkların Kontrolü (Tezli Yüksek Lisans)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zoonotik Hastalıkların Kontrolü Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 23/12/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararla  açılmıştır.

 

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Banuçiçek YÜCESAN