Sosyal Hizmet (Tezli Yüksek Lisans)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 18/11/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararla açılmış olup, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER