Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.09.2019 tarihli toplantısından çıkan kararla  açılmış olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ONARICI