İş Akış Şeması

1-Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

2-Kontenjanların Belirlenmesi ve Öğrenci Alımı İş Akış Şeması

3-Ön Kayıt İş Akış Şeması

4-Öğrenci Alımında Bilim Sınavlarının Gerçekleştirilmesi İş Akış Şeması

5-Ders Kaydı İş Akış Şeması

6-Kesin Kayıt İş Akış Şeması

7-Belge Verilmesi İş Akış Şeması

8-Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

9-Yatay Geçiş İş Akış Şeması

10-Mazeret Sınavına Alınma Talebi İş Akış Şeması

11-Başarı Notuna İtiraz İş Akış Şeması

12-Tez Önerisi Hazırlama İş Akış Şeması

13-Tez Teslim İşlemleri İş Akış Şeması

14-Dönem Projesi Önerisi Hazırlama İş Akış Şeması

15-Dönem Projesi Teslim İşlemleri İş Akış Şeması

16-Kısmi Zamanlı İş Akış Şeması

17-Enstitü Kurulu İş Akış Şeması

18-Enstitü Yönetim Kurulu İş Akış Şeması

19-İzin İşlemleri İş Akış Şeması

20-Askerlik İşlemleri İş Akış Şeması

21-Öğrenci Kayıt Sildirme İş Akış Şeması

22-Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

23-Ek Ders İş Akış Şeması

24-Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

25-Yolluk Hazırlama İş Akış Şeması

26-Taşınır İşlem Fişi Devir İşlemi İş Akışı Şeması

27-Taşınır İşlem Fişi Çıkış İşlemi İş Akışı Şeması

28-SGK İşlemleri İş Akış Şeması

29-Satın Alma İş Akış Şeması

30-Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Süreci

31-Ders Saydırma İş Akış Şeması

32-Enstitü Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akış Şeması

33-Tez Jürisi Atama Süreci İş Akış Şeması