Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.02.2022 tarihli toplantısından çıkan kararla  açılmıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ONARICI