Çevre Sağlığı (Tezli Yüksek Lisans)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.09.2019 tarihli toplantısından çıkan kararla  açılmış olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İlker ŞİMŞEK