Uluslararası Öğrenci

Başvuru Koşulları

Yüksek lisans programları için lisans diplomasına sahip olmak.

Başvuru Evrakları

 1. Enstitülerin web sitesinde bulunan başvuru formu doldurulacaktır. (Başvuru formu için tıklayınız)
 2. Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının noterden veya Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri-Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı Türkçe tercümesi örneği.
 3. Lisans ve/veya Yüksek Lisans not durum belgesinin (transkript) noterden veya Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri-Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı Türkçe tercümesi örneği.
 4. Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi.
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf.

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

 1. Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının aslı veya resmi onaylı örneği.
 2. Lisans ve/veya Yüksek Lisans not durum belgesinin (transkript) aslı veya resmi onaylı örneği.
 3. Başvuru formunun aslı.
 4. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği.
 5. Pasaportun resmi onaylı örneği.
 6. Öğrenim amaçlı ikamet beyanı.
 7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).
 8. Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.
 9. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
 10. Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı.
 11. Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerin sağlık raporu/sigortası yaptırmaları zorunludur.