Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.07.2019 tarihli toplantısından çıkan kararla  açılmış olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ONARICI